Kopiera texten och tryck ut den på papper

Kollektvädjan

Handikappcentrat i flyktinglägret Shu’fat Camp i Jerusalem.

I utkanten av Jerusalem ligger Shu’fats flyktingläger där ca 12.500 internflyktingar trängs inom en väldigt liten yta omgärdad av en hög mur med en enda checkpoint, bevakad av israelisk militär. I lägret är det väldigt låg medelålder och en mycket stor andel handikappade, inte minst barn. Där finns ett handikappcenter som till stora delar drivs ideellt och som är helt beroende av gåvor från utlandet. 

Den svenska stödföreningen vill genom insamling av pengar och genom information stödja centrat. Genom gåvor förmedlade av stödföreningen har man t.ex. kunnat genomföra ett handikappsläger under en vecka den gångna sommaren vid Genesarets strand. Vi har också kunnat bidra med en dyr medicin som räddat livet på en handikappad flicka liksom läromedel till centrats förskola. Under 2021 påbörjades ett utbildningsprojekt för att utveckla de handikappade barnens förmåga att läsa och skriva.

Din gåva går oavkortat till handikappcentrats verksamhet.

Tack för att du vill hjälpa oss att hjälpa!

Långås i februari 2022

Gunnar Stenbäck

ordf. i stödföreningen 

 

Gåvor kan antingen Swichas via tel.nr. 123 124 78 81 mämärk gåvan med avsändare plus ”Gåva C”.

Pengarna kan även sättas in på bankkonto på Swedbank i Halmstad, clearingnummer 81695, kontonr.924 193 6831.  Märk gåvan med avsändare plus ”Gåva C”.

Läs vidare under www.tentofnations.se

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?