Föreningens styrelse

Karin Karlsson och Gunnar Stenbäck (överst) Anders Wirfält (nederst)

Efter årsmötet i mars 2021 ser styrelsen ut som följer:

Ordf.:  
Gunnar Stenbäck, Långås, mobil 0703/492777 
gunnar.stenback@gmail.com  (vald på ett år)

Ledamöter:
Margareta vonBothmer
margareta.vonbothmer@gmail.com (vald 2021-2023
Anders Wirfält, Halmstad
awirfalt@gmail.com  
  (vald 2022-2024)Kassör (ej med i styrelsen):
Bertil Andersson, Halmstad
csbertil@gmail.com 
(vald på ett år) 


Revisor:
Nils Werner, Halmstad (vald på ett år)

Revisorsuppleant:
Margareta von Bothmer, Halmstad (vald på ett år)


Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?