Handikapp- och utbildningscentrat i Shufat

Bakgrund / Historia

Shu'fat flyktingläger bildades 1965, mer än ett decennium efter alla övriga officiella läger på Västbanken, på 0,2 kvadratkilometer strax norr om Jerusalem.

Shu'fat etablerades efter det att lägret Mascar  i Jerusalems gamla stad stängdes på grund av dess ohälsosamma förhål-landen. De i nvånare i Mascr, som flyttade till Shu'fat, kom ursprungligen från 55 byar i Jerusalems-, Lydda-, Jaffa- och Ramlehområdena. Liksom andra läger på Västbanken. Shu'fat camp är  det enda flyktinglägret inom Jerusalems gränser. Trots detta är lägret helt omringat av muren, vilket gör det omöjligt, för de som inte har tillstånd, att åka in till Jerusalem. I Lägret bor minst 20.000 flyktingar.  Trångboddheten är ett stort problem.
P.g.a. att det är vanligt att man gifter sig med kusiner är procenten utvecklingstörda och handikappade hög. Dessa har tidigare gömts undan från samhället, men så sker i allt mindre grad i dag

För närvarande finns det få möjligheter till yrkesutbildningar  för funktionshindrade  i Shu'fat camp och omgivande områden. Dessutom gör bristen på infrastruktur i lägret att det är nödvändigt för många människor att lämna lägret för att handla i t.ex. Ramallah, vilket kan vara svårt när israeliska armén stänger checkpoints som reglerar passeringarna till och från lägret.

Vad gör man vid centrat?

Centrat för handikappade och för utbildning driver idag

1. en liten skola för utvecklingstörda och handikappade barn

2. en uppsökande social verksamhet med två socialarbetare och en kurator anställda

2. en vårdklinik

3. en syutbildning och syatelje där  c:a 150 Kvinnor utbildas i hantverksarbete

4. datorutbildning för c:a 1500 ungdomar av båda könen

5. dagcenter för c:a 700 äldre där de kan få en daglig varm måltid

6. arbetsträning för c:a 80 funktionshindrade som förhoppningsvis kan få någon form av anställning

 

Stora ideella insatser görs av många frivilliga medarbetare under ledning av dr. Salim Anati.

Dr. Salim Anati som är ledare för centrat

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?