Tent of Nations i Betlehem

Den kristne palestiniern Daher Nassar d.ä. köpte ett område på en kulle utanför Betlehem (40 ha) 1916. Under dagarna arbetade han tillsammans med familjen på marken och under natten sov de i en grotta. Marken har gett oliv-, druv-,  vete-skördar m m. Efter Dahers död fortsatte hans söner, Bishara och Nayef  att arbeta och bo på området kullen utanför Betlehem. Nayef, bodde i samma grotta i mer än 60 år, till sin död 1987.

 

Tent of Nations är en dröm, som Bishara Nassar hade. Tillsammans med Nayef, ägnade Bishara sitt liv åt att bevara sitt landområde. Hans vision var att etablera ett fredsprojekt på sin mark, men han dog 1976. Hans barn, Daoud, Daher d.y., Tony och Amal,  har fortsatt arbetet med att förverkliga hans vision. År 2000 grundade  de fredsprojektet Tent of Nations med målet att kullen skulle vara en gård för försoning, utbildning och ekologisk odling.  Deras motto är ”Vi vägrar att vara fiender".

 

1991 förklarade den israeliska regeringen hela området, inklusive familjen Nassars del, som den israeliska statens egendom.  Familjen Nassar hade originaldokument på ägandet av området från den ottomanska tiden och har arbetat på sin mark under det ottomanska, brittiska, jordanska och israeliska styret. Detta visar att den israeliska regeringen inte hade rätt att beslagta området, eftersom marken tillhört familjen Nassar oavbrutet och blivit skött och bearbetad hela tiden sedan inköpet 1916. Familjen Nassar överklagade regeringens beslut och därför fördes ärendet upp till Högsta Domstolen.

Sedan dess har familjen Nassar tvingats att upprepade gånger vända sig till såväl militärdomstolen som till Högsta domstolen. De har ett antal ärenden liggande där, som ännu inte behandlats eller slutförts.


2002 tog militärrådet ett beslut att bygga en väg hela vägen genom Nassars land, denna gång på den västra sidan. Familjen Nassar kunde stoppa även detta vägprojekt genom att vinna i israelisk domstol.

År 2005 kommer ägandefrågan av marken upp i Högsta domstolen och efter flera uppskjutanden fick familjen Nassar veta att de kunde påbörja processen med att registrera sitt land hos de israeliska myndigheterna.

Efter mer än 30 år kämpar man fortfarande för att hålla fast vid marken (se fliken "Aktuellt")

Daoud Nassar, som är ledare för Tent of Nations idag, brukar säga att det finns tre olika vanliga sätt för palesti-nierna att svara på upprepade trakasserier, våldsaktioner och orättvisor från  israeliska militären och bosättarna.
 
1. Att svara med våld.
 
2. Att se sig som offer och vänta på att andra utifrån ska komma med hjälp.
3. Att fly landet och ge upp kampen.
Familjen Nassar väljer istället ett fjärde sätt: att använda icke-vålds metoder och kanalisera sin smärta och vrede till en konstruktiv kraft som leder till en bättre framtid under slogan:  "Vi vägrar att vara fiender"
 

Man ordnar sommarläger för barn för gemenskap över gränser och för utbildning i icke-våld. Man har ett kvinnocentrum i den intilliggande muslimska byn Nahalin, där kvinnor får möjlighet att lära sig hantverksarbeten, som sedan kan säljas och ge kvinnorna en liten egen inkomst. De får också utbildning i engelska och datoranvändning.
Volontärer från hela världen med olika kulturbakgrunder arbetar på gården kortare eller längre tider som ett led i byggandet av broar mellan människor.
Många är de grupper av turister från Sverige och hela världen som besökt Tent of Nations och inspirerats av familjens uthålliga icke-våldskamp och deras obändiga kristna tro på kärlek och försoning.


Deras hemsidas adress är: www.tentofnations.org


Se filmerna
"Tent of Nations - an outpost of hope "  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_cPS6CznSI4  
och
"
We refuse to be enemies"
http://www.youtube.com/watch?v=3Yrc8otw2UI

och

Youtube ” Bible Live: Love tour enemies” !

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?