Ge en gåva

Om du vill ge en gåva så kan du 
Swicha till numret  123 124 78 81  
eller 
sätta in gåvan på Swedbank, Halmstad:
Tent of Nations i Sverige, clearingnummer 81695, kontonr 
924 193 6831 (OBS! bankkonto och inte bankgiro)


Märk gåvan med "Gåva" + någon av följande koder:

A      = gåvan skall tillfalla både Tent of Nations i   
           Betlehem  och Handikapps- och
           utbildningscentrat i Shu'fat camp i Jerusalem

B      = gåvan skall tillfalla endast Tent of Nations i
           Betlehem

C      = gåvan skall tillfalla endast Handikapps- och  
           utbildningscentrat i Shu'fat camp i JerusalemVill du, som givare, lämna ditt namn måste du samtidigt  skicka namnet per mail till kassören Bertil Andersson, csbertil@gmail.com

100%  av g åvorna förmedlas sedan regelbundet till de båda ändamålen.
Kontroll sker via vår revisor.
 

(Vi har organisationsnummer)

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?