Föreningens ändamål

"Tent of Nations i Sverige" skall
 
stödja
1. "Tent of Nations" i Nahalin, SV om Betlehem, ett kristet palestinskt freds- och försoningsprojekt med mottot "Vi vägrar att vara fiender" 
samt
2. "Al-Quds charitable society for disabled  and special education" (Jerusalems välgörenhetssällskap för handikappade och för specialutbildning) i Shu'fat camp, flyktingläger i norra Jerusalem.

sprida information
om de två mottagarna ovan och deras behov av understöd 

samla in pengar
i Sverige för att bidra till dessa behov.

Oddvar Bjørge 03.12.2011 22:29

Jeg har flere ganger besøkt Shu'fat som ledsager på Vestbredden, og senere også besøkt Tent of Nations. Behovet for hjelp er stort!!! Gratulerer med tiltaket!

| Svar

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?