Kopiera texten och tryck ut den på papper

Kollektvädjan
Församlingskollekt till Tent of Nations

I mer än 100 år har den kristna familjen Nassar ägt kullen utanför Betlehem med sin vingård och sina olivlundar.

I över 30 år har de levt med hoten om förstörelse av mark och egendom från israeliska staten och bosättare. Varje gång har de tvingats anlita advokat och vända sig till militärdomstol och högsta domstolen med enorma kostnader som följd.

I januari 2022 blev Daoud och Daher Nassar dessutom attackerade av 15 maskerade män, som skadade dem både fysiskt och psykiskt

Under de senaste 23 åren har de trots detta levt sin fredsvision under devisen ”Vi vägrar att vara fiender” med icke-våldsmotstånd och sin kristna tro som drivkrafter. Varje sommar ordnar man sommarläger för barn och ungdomar från kristna, muslimska och judiska familjer. Man arbetar också mycket med olika kvinnogrupper för att stärka kvinnors situation.

Fredsprojektet, som är känt som ”Tent of Nations” är en viktig symbol för palestiniernas icke-våldsmotstånd mot en alltmer hårdnande ockupation från Israels sida.

Som kristna syskon får vi idag vara med och stödja familjen Nassar i deras ”Tent of Nations” och därmed ge dem inspiration att fortsätta sitt viktiga arbete under mottot ”Vi vägrar att vara fiender”


Långås i februari 2022

Gunnar Stenbäck
ordf. för Stödföreningen Tent of Nations i Sverige

 

 

Gåvor kan antingen Swichas via tel.nr. 123 124 78 81. Märk gåvan med avsändare plus ”Gåva B”

Pengarna kan även sättas in på bankkonto på Swedbank i Halmstad, clearingnummer 81695, kontonr.924 193 6831.  Märk gåvan med avsändare plus ”Gåva B”.

Läs vidare under www.tentofnations.se

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?