Vilka är vi?

Vi var några hallänningar, som tillsammans deltog i en alternativ pilgrims- och studieresa till Israel och Palestina våren 2011.
Bl.a. besökte vi Tent of Nations, 9 km SV om Betlehem samt ett handikapp- och utbildningscenter i flyktinglägret Shufat cam i NO Jerusalem.
Båda besöken berörde oss väldigt mycket, liksom mycket annat under resan. Man uttalade från båda platserna därnere att man önskade någon form av stödförening, som kunde förmedla gåvor från Sverige.
 


Hösten 2011 bildade vi så föreningen "Tent of Nations i Sverige".
Vi lyckades inte få in båda ändamålen i föreningens namn, men det är viktigt att här tydliggöra att stödföreningen har två ändamål.
Se flikarna "Ändamål" och "Stadgar".

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?