Från ett Informationsblad

Tent of Nations

Människor som bygger broar

 

De öppna landskapen i de palestinska områdena hotas av konfiskering. Enda hoppet och enda sättet att skydda dem är genom människor, som kan arbeta och ge liv åt dem genom långsiktig uthållighet.

* Tent of Nations lägger ner stora ansträngningar att skydda stora landområden genom att föra samma människor från olika kulturer för att genomföra projekt och aktiviteter på området. Projekten vill förbereda unga människor för en bättre framtid och lära dem sann tillhörighet till sitt land. Projektet söker också att bygga broar av förståelse, försoning och fred genom ett skapa en bas med ett brett spektrum.

Denna artikel framhåller två saker: ett land är inte värt något utan människor och människor är inte värda något utan ett land.

Vi vill inbjuda människor från hela världen, särskilt från konfliktområden, att arbeta tillsammans. Vi erbjuder också program till många grupper, bl. a solidaritetsrörelser, grupper från kyrkor och ungdomar och internationella besökare. Vårt område är väl utrustat för att möta olika behov.

 

Visionen

* Tent of Nations är en dröm, som den kristne palestiniern Bishara Nassar hade. Han levde hela sitt liv med sin bror Nayef på denna plats. Bishara ägnade sitt liv åt att, tillsammans med Nayef, bevara sitt landområde. Hans vision var att etablera ett fredsprojekt på sin mark, men han dog 1976. Hans familj har fortsatt att förverkliga hans vision.

* Familjen Nassar och deras vänner grundade Tent of Nations år 2000 med målet att den skulle vara en gård för utbildning och ekologisk odling.

* Idag välkomnar Tent of Nations er att komma och se ett verkligt exempel på uthållighet och hopp och att vara en del av dess program och aktiviteter.

 

Marken

* Tent of Nations har sitt arbete på en del av de 40 ha mark, beläget 9 km sydväst om Betlehem i Palestina, som är sponsrat av familjen Nassar för detta projekt. Från den högsta punkten (nästan 950 m över havet) kan man se solnedgången över Medelhavet.

* Daher Nassar, Bisharas far, köpte området 1916. Under dagarna arbetade han till-sammans med fa-miljen på  marken och under natten sov de i en grotta. Marken har gett oliv-, druv-,  veteskördar m m.
Efter Dahers död fortsatte hans söner att arbeta och bo på området. En av hans söner, Nayef, bodde i samma grotta i mer än 60 år, till sin död 1987.

* 1991 förklarade den israeliska regeringen hela området, inklusive familjen Nassars del, som den israeliska statens egendom.  Familjen Nassar hade origi-naldokument på ägandet av området från den ottomanska tiden och har arbetat på sin mark under det ottomanska, brittiska, jordanska och israeliska styret. Detta visar att den israeliska regeringen inte hade rätt att beslagta området, eftersom marken tillhört familjen Nassar oavbrutet och blivit skött och bearbetat hela tiden sedan inköpet 1916. Familjen Nassar överklagade regeringens beslut och därför fördes ärendet upp till Högsta Domstolen. Den israeliska regeringen inte hade rätt att beslagta området, eftersom marken tillhört familjen Nassar oavbrutet och blivit skött och bearbetat hela tiden sedan inköpet 1916. Familjen Nassar överklagade regeringens beslut och därför fördes ärendet upp till Högsta Domstolen.

* År 2001 beslöt det lokala rådet för de israeliska bosättningarna att dra en väg genom den östra delen av familjen Nassars egendom, fastän ärendet ännu inte var avgjort. Inte desto mindre tog det lokala rådet ännu ett beslut att bygga en väg genom familjens område, denna gång på den västra sidan. Familjen lyckades stoppa båda vägprojekten genom överklagande till israeliska domstolar.

År 2012 är ärendet fortfarande under behandling i Högsta Domstolen och domstolen fortsätter att skjuta upp ärendet. Sedan 1991 kämpar vi fortfarande vidare för att vinna ärendet om vår mark.

* Vårt svar på denna orättvisa är inte våld, inte heller att se oss som offer eller genom att fly. Genom att använda icke-vålds metoder kanaliseras vår smärta till en konstruktiv kraft som leder till en bättre framtid under denna slogan:

         Vi vägrar att vara fiender

 

Våra mål

* På lång sikt önskar Tent of Nations att ge unga människor ett positivt bidrag till deras framtid och kultur genom att låta dem erfara värderingar som förståelse och tolerans och att lära dem djup tillhörighet till sitt land.

* Tent of Nations är engagerat för att arbeta med kulturella konflikter världen över, inklusive den israelisk-palestinska konflikten, genom att inbjuda människor från olika kulturer att komma och lära om vårt sätt att agera.

 

Program

* De aktuella programmen vid Tent of Nations inkluderar följande:

  • Försoningsprogrammet för samman människor från olika kulturer för att arbeta tillsammans under ett läger. Detta program erbjuds både åt internationella och lokala grupper.
  • Trädplanteringsprogrammet söker sammanföra internationella och lokala deltagare att  tillsammans  plantera träd som ett tecken på hopp och solidaritet för fred och rättvisa.
  • Det internationella ungdomsutbytesprogrammet sänder ungdomar från närområdet till andra länder för att delta i ungdomsläger, konferenser och andra aktiviteter. Programmet vill uppmuntra ungdomar att dela sina erfarenheter i andra kulturer och samverka med andra ungdomar, något som öppnar en dörr till nya möjligheter och vidgar deras världsbild.
  • Programmet för arbete och studieläger gör det möjligt för grupper och individer att förbättra utrustningen och stöder bevarandet av området. Volontärer deltar i praktiskt arbete och  gör dagsturer i näraliggande områden. Lägerplats finns tillgänglig. Programmet inkluderar vindruvs- mandel- och olivskörd. Volontärer är välkomna för kortare eller längre perioder.
  • Programmet för stärkande av kvinnor erbjuder undervisning i engelska, datoranvändning, odling och andra ämnen för kvinnor i den närliggande byn Nahalin. Programmet syftar till att stärka kvinnorna och uppmuntra dem att bo kvar i sina byar och ta aktiv del i formandet av samhället. Kvinnliga volontärer är välkomna att hjälpa till med denna undervisning, också genom att erbjuda workshops och aktiviteter. Vi försöker skapa särskild utbildning, om möjligt även utomlands, för ungdomar och för dem med särskilt ansvar i olika uppgifter.
  • Vår framtidsplan är att visa besökare hur man skapar hållbart jordbruk i ett torrt klimat och inkluderar möjligheten att kunna återanvända avloppsvatten. På området finns varken rinnande vatten eller elektricitet så vi samlar regnvatten i cisterner och använder solpaneler för att få el. Vårt mål för 2012 är att starta två små vindturbiner för att generera elektricitet.
  • Vår dröm är att starta ett centrum för yrkes-utbildning med fokus på alternativ energi och organisk odling.
  • Arrangera ett program. Vi hjälper gärna er att organisera ett eget program på vårt område som ansluter till er grupps vision. Under tidigare år har vi hjälpt solidaritetsgrupper att organisera trädplantering, grupper från kyrkor att arbeta med gudstjänst, ungdomsgrupper att planera ett lägerområde, akti-vistgrupper att hålla föreläsningar och turister att ordna hajker. Besökare är välkomna att komma till oss för traditionella palestinska måltider och njuta av våra vackra solnedgångar.
  • Att sponsra ett träd och plantera det under ditt namn ger hopp om en bättre framtid.

Landet och människor är målet för vårt engagemang

 

VÅRA TILLGÅNGAR

-  En grotta för möten som kan användas för föreläsningar och diskussioner (rymmer 50 personer).

-  Stora tält med sängar och madrasser för 80 personer.

-  En kapellgrotta, som kan användas för bön och gudstjänster.

-  Besöksplatser  med ett historiskt vakttorn i sten, en plats som används för att pressa druvor och göra vin, gamla grottor för boende, cisterner och många bibliska träd.

-  Salomos teater. En utomhusteater som är en gammal vinpress och  som används vid barn- och ungdoms-festivaler.

-  Lägerplats och eldstad finns tillgänglig för alla grupper och individer. Det finns tillgång till kök  och toaletter.

-  Måltider förbereds och serveras för besökare och lägerdeltagare.

-  Lekplats för barn och besökare.

 

Drygt 40 ha  mark för hajker och där man kanse bibliska scener och campa

 

KONTAKT och  INFORMATION:

Tent of Nations
Adress: P.O. Box 28 Bethlehem, Palestine
Tel:+972-(0)2-274 30 71- fax:+972-(0)2-276 74 46
E-mail:
info@tentofnations.org
Hemsida:
www.tentofnations.org

Stödföreningen Tent of Nations i Sverige
E-mail: gunnar.stenback@telia.com
Hemsida: www.tentofnations.se

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?